Жолоочийн хариуцлагын даатгал гэж юу вэ?

Жолооч та албан журмын даатгалд даатгуулснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулсан тохиолдолд даатгалын компани таны өмнөөс бусдад учруулсан хохирлыг барагдуулдаг ач холбогдолтой даатгал юм.

Давуу тал

ОНЛАЙН ДААТГАЛ:

Та даатгалын компани дээр өөрийн биеэр ирэх шаардлагагүй, зайнаас даатгуулах боломжтой.

ЗАЙНААС БАТАЛГААЖУУЛАХ:

Ослын дуудлага, хохирлын үнэлгээг зайнаас хийлгэж, материалаа илгээх боломжтой.

Статистик

НИЙТ ГАРСАН ХОХИРОЛ:

81,239

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гарсан хохирол

88%

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үед

Даатгалын үнэлгээг хэрхэн тооцох вэ?

Даатгалын үнэлгээний хэмжээ, даатгалын суурь хураамж нь жолоочийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу дараах хэмжээтэй байна.

Даатгалын үнэлгээг хэрхэн тооцох вэ?

Таны тээврийн хэрэгслийн зах зээлд зарагдаж буй үнээр даатгалын үнэлгээг тогтоох бөгөөд энэхүү үнэлгээ нь таны даатгалаас авч болох хамгийн дээд хэмжээг илэрхийлнэ. Зах зээлийн үнэлгээг харах боломжтой сувгууд:

Сошиал

Автодиллер

Онлайн сайт

Ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

БУСДЫН АМЬ НАСАНД ХОХИРОЛ УЧРУУЛСАН ТОХИОЛДОЛ

БУСДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ХОХИРОЛ УЧРУУЛСАН ТОХИОЛДОЛ

БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГӨД ХОХИРОЛ УЧРУУЛСАН ТОХИОЛДОЛ

Хэрхэн даатгуулах вэ?

Та өөрт тохирсон нөхцөлийг сонгон ХАМГИЙН АМАР-аар даатгуулаарай.

Даатгалын зөвлөхтэй холбогдох

1800-2111

Цахим шуудан илгээх

info@amardaatgal.mn

Фейсбүүк чатботтой холбогдох

www.facebook.com/amarinsurance

Нөхөн төлбөр хэрхэн авах вэ?

Таны тээврийн хэрэгсэлд даатгуулсан эрсдэлээс үүдэн хохирол учирвал дараах материалыг бүрдүүлэн өгснөөр нөхөн төлбөр авч болно.

1.

Даатгуулагчийн өргөдөл

2.

Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгаа

3.

Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох ТЦА-ны акт, тодорхойлолт (зам тээврийн ослын үед)

4.

Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

5.

Хохирлын хэмжээг тогтоосон хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагын тайлан

6.

Даатгагч шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материалыг шаардаж болно.

Нөхөн төлбөр хэрхэн илгээх вэ?

Та дээрх материалыг бүрдүүлэн дараах сувгуудаар илгээж нөхөн төлбөр авах боломжтой.

Амар чатбот

Цахим хаяг

Амар вебсайт

Төв салбар

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?

Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хэн даатгуулах боломжтой вэ?

Даатгуулах хугацаа

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл