ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

title

АМАР ДААТГАЛ компанийн хувьд бүхнийг өөрсдөө хийх шаардлагагүй гэж үздэг бөгөөд үндсэн даатгалын бизнестээ чадварлаг байхыг зорьдог. Бусад дэмжих ажлуудыг мэргэжлийн чадварлаг компаниудыг гэрээгээр ажиллуулах байдлаар ажлыг зохион байгуулдаг онцлогтой. Иймээс бидний хайж байгаа хүн компани юунд зорьж яагаад энэ ажлыг хийж байгааг маш сайн ойлгох нь чухал.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

title

Байгууллагын даатгалын менежер

2023.09.19