Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос батлагдсан /Даатгалын багц дүрэм/-ийн СЗХ4008 маягтын дагуу Амар Даатгал ХХК-д бүртгэлтэй бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна.

Д/дДаатгалын хэлбэрД/дДаатгалын бүтээгдэхүүн
1Гэнэтийн осол эмчилгээний даатгал1ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ДААТГАЛ
2ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ
3ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
4ТЭМҮҮЛЭЛ ХҮҮХДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ
5“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ”
6“ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ”
7ГАДААДАД ЗОРЧИГЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ
8ХҮНД ӨВЧНИЙ ДААТГАЛ
2Хөрөнгийн даатгал9ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ
10ОРОН СУУЦНЫ ДААТГАЛ
11ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ
12ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДААТГАЛ
13ТАВИЛГА, ЭД ХОГШЛЫН ДААТГАЛ
14БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДААТГАЛ
15ИПОТЕКИЙН БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ
16ГЭР ХАШАА БАЙШИНГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ
17ХҮНД БОЛОН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМИЙН ДААТГАЛ
3Автотээврийн хэрэгслийн даатгал18АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ
19“ЧУХАЛ” АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ
20“СОНГОДОГ” АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ
21ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ
22АМАР БЕСТ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ
4Ачааны даатгал23АЧААНЫ ДААТГАЛ
5Барилга угсралтын даатгал24БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ДААТГАЛ
6Агаарын хөлгийн даатгал25АГААРЫН ХӨЛГИЙН ДААТГАЛ
7Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал26ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН САЙН ДУРЫН НЭМЭЛТ ДААТГАЛ
8Хариуцлагын даатгал27БҮХ ТӨРЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
28ОРОН СУУЦНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
29ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
30АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
31АЖИЛЛАГСДЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
32БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
33ОЛОН НИЙТИЙН ӨМНӨ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
34ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
9Санхүүгийн даатгал35БИЗНЕС ТАСАЛДЛЫН ДААТГАЛ
10Зээлийн даатгал36ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
37ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ
11Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал38АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
12Албан журмын даатгал39ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ