Газрын тос, шатах тослох материал түгээгч, борлуулагчдад