Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд