Автотээврийн хэрэгслийн даатгал


Хураамж тооцоолох 0₮
0₮
0₮
Багц-1 Багц-2 Багц-3
 • Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн эрсдэл
 • Зориулалтын зогсоолд байрлуулсан үеийн эрсдэл
 • Сантехникийн шугам хоолойн гэмтлээс үүдсэн эрсдэл
 • Цахилгааны шугмын гэмтлээс үүдсэн эрсдэл
 • Гал, дэлбэрэлтээс үүдэлтэй эрсдэл
80% олгоно 90% олгоно 100% олгоно
 • Их биеийн хулгай, дээрэм
 • Жижиг эд ангийн хулгай, дээрэм
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс үүдсэн эрсдэл
90% олгоно 100% олгоно
 • Даатгуулагч даатгалтай тээврийн хэрэгслийг жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож явах үедээ зам тээврийн ослын улмаас гэмтэж бэртсэн тохиолдолд тухайн гэмтэл бэртлийг эмчлэх анагаах эмчилгээний зардлыг олгоно.
200,000 төгрөг хүртэл олгоно 500,000 төгрөг хүртэл олгоно
 • Даатгалтай тээврийн хэрэгслээр зорчсон зорчигч зам тээврийн ослын улмаас гэмтэж бэртсэн тохиолдолд тухайн гэмтэл бэртлийг эмчлэх анагаах эмчилгээний зардлыг олгоно.
500,000 төгрөг хүртэл олгоно
 • Даатгуулагч даатгалтай тээврийн хэрэгслийг жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож явах үедээ зам тээврийн ослын улмаас гэмтэж бэртсэн тохиолдолд тухайн гэмтэл бэртлийг эмчлэх анагаах эмчилгээний зардлыг олгоно.
Аль нэгийг сонголтоор авна Бүх үйлчилгээг авч болно
 • Хохирлын үнэлгээний зардал олгох
 • Тээврийн хэрэгслийг засвар үйлчилгээнд байх хугацаанд өөр тээврийн хэрэгсэл түрээсийн зардал олгох
 • Авто угаалгын зардал олгох (бүтэн угаалга)
Зөвхөн хохирлын үнэлгээний зардал 25,000 төг хүртэл Зөвхөн хохирлын үнэлгээний зардал 50,000 төг хүртэл Бүх үйлчилгээг 100% авна