Худалдаа үйлчилгээний салбарт бизнес эрхлэгчдэд

Танилцуулга

Монгол улсын хэмжээнд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын 40 гаруй хувь нь худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн судалгаа байдаг. Улс орныхоо эдийн засгийн хөгжилд томоохон баялаг бүтээж, нийт 170,000 орчим ажлын байр бий болгож байгаа эрхэм баялаг бүтээгч байгууллагууддаа АМАР ДААТГАЛ ХХК дараах даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож байна.

Энэхүү даатгал нь таны болон танай компанийн эзэмшил, өмчлөлд байгаа үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийг ирээдүйд учирч болзошгүй гэнэтийн эрсдэлээс санхүүгийн хувьд бүрэн хамгаалах болно.

Жишээ нь: Хэрэв аливаа хөрөнгөд галын эрсдэл учирвал гарч болох хохирлын хэмжээ хамгийн өндөр байдаг.

Хөрөнгө сүйдсэн тохиолдолд тухайн сүйдсэн хөрөнгийг хэвийн байдалд оруулах хүртэл таны бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдахад хүрсэн тохиолдолд гарч байсан тогтмол зардлууд гарсаар л байх болно. Энэ нь компанийг нилээдгүй алдагдал хүлээхэд хүргэдэг тул бид даатгагдсан хөрөнгөд хохирол учирснаас үүдэж бизнес тасалдсан хугацаанд гарч байгааг тогтмол зардлыг мөн хамгаалах болно.

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж орчныхоо аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай байдаг. Тухайн орчны аюулгүй байдлыг хэдийгээр бүрэн хангасан байсан ч гэнэтийн осол тохиолдож гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө цаашлаад амь нас, эрүүл мэндэд санамсаргүй байдлаар хохирол учруулсан тохиолдолд энэхүү даатгалын хамгаалалт танд туслах болно.

Бараа материалын үлдэгдлийн даатгал нь худалдаа үйлчилгээний салбарт бизнес эрхлэгчдэд хамгийн хэрэгтэй даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Учир нь даатгуулагчийн борлуулах бараа бүтээгдэхүүнүүдийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаж, хадгалалтын үед гэнэтийн эрсдэл учирсан тохиолдолд танд учирсан хохирлыг энэ даатгалаар бүрэн нөхөн төлөх боломжтой.

Энэ салбарт ажилладаг аж ахуйн нэгжүүд зарим тохиолдолд өөрийн эзэмшлийн дэлгүүрт үйл ажиллагаа явуулахаас гадна, үйлчлүүлэгч нартаа ойртож үйлчлэхийн тулд томоохон худалдааны төвүүдэд түрээсээр үйл ажиллагаа явуулах нь илүү үр ашигтай байдаг. Хэрэв та түрээсийн талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг бол танд энэхүү даатгалын бүтээгдэхүүн яг тохирсон хамгаалалтыг өгч чадна. Энэхүү даатгалын бүтээгдэхүүн нь таны түрээслүүлэгчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага болон бусад түрээслэгч нарын өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлагыг мөн багтаасан байдгаараа онцлог бүтээгдэхүүн юм.

Даатгалын менежертэй холбогдох
Company hudaldaa uilchilgee