Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Өргөдлийн маягт ЭНД ДАРЖ татна уу
Автомашины хохирлын үнэлгээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Жолооны үнэмлэх оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Ослын үеийн гэрэл зураг оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Бусад бичиг баримт *
Maximum upload size: 516MB
ТЦА-ны акт, мэргэжлийн холбогдох байгууллагын азт, дүгнэлт гэх мэт
ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Өргөдлийн маягт ЭНД ДАРЖ татна уу
Гэмтлийн талаарх эмч, эмнэлэгийн байгууллагын акт, дүгнэлт, шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн материал оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр *
Maximum upload size: 516MB
Бусад бичиг баримт *
Maximum upload size: 516MB
/Шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт, Цагдаагийн байгууллагын акт, дүгнэлт гэх мэт/
ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Өргөдлийн маягт ЭНД ДАРЖ татна уу
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Жолооны үнэмлэх оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Даатгалын гэрээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Ослын үеийн гэрэл зураг оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Бусад бичиг баримт *
Maximum upload size: 516MB
ТЦА-ны акт, мэргэжлийн холбогдох байгууллагын азт, дүгнэлт гэх мэт
ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ 2
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Өргөдлийн маягт ЭНД ДАРЖ татна уу
Авто машины үнэлгээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Жолооны үнэмлэх оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Ослын үеийн гэрэл зураг оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Бусад бичиг баримт *
Maximum upload size: 516MB
ТЦА-ны акт, мэргэжлийн холбогдох байгууллагын азт, дүгнэлт гэх мэт
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Өргөдлийн маягт ЭНД ДАРЖ татна уу
Хохирлын талаарх гэрэл зураг оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагын акт, дүгнэлт оруу *
Maximum upload size: 516MB
Хохирлын үнэлгээний тайлан оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Бусад бичиг баримт *
Maximum upload size: 516MB
/Шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт, Цагдаагийн байгууллагын акт, дүгнэлт гэх мэт/
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Эмчээр бөглүүлсэн маягт оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн материал оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Эмчийн жор оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Иргэний үнэмлэх, гэрчилгээ *
Maximum upload size: 516MB
Эмчийн жорын дагуу эм, бэлдмэл худалдан авсан баримт оруулах /e-barimt/ *
Maximum upload size: 516MB
Бусад *
Maximum upload size: 516MB
/Шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт, Цагдаагийн байгууллагын акт, дүгнэлт гэх мэт/
ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ
Өргөдлийн маягт *
Maximum upload size: 516MB
Өргөдлийн маягт ЭНД ДАРЖ татна уу
Хөрөнгийг өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээ оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Хохирлын талаарх гэрэл зураг оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Хохирлын үнэлгээний тайлан оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагын акт, дүгнэлт оруулах *
Maximum upload size: 516MB
Бусад бичиг баримт *
Maximum upload size: 516MB
/Шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт, Цагдаагийн байгууллагын акт, дүгнэлт гэх мэт/

Нөхөн төлбөр

Ослын дуудлага бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Нөхөн төлбөрийн хүсэлт гаргах

Дэлгэрэнгүй

Түгээмэл асуулт хариултууд

Дэлгэрэнгүй