Амарт даатга

Даатгал бол хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн хүмүүнлэг, энэрэнгүй нээлтүүдийн нэг. Харин технологийн үсрэнгүй хөгжил бидэнд өдрөөс өдөрт шинэ боломжуудыг нээсээр байна. Бид энэхүү боломж болон өөрсдийн туршлагад суурилан салбартаа эерэг өөрчлөлт авчирч, даатгалын үр өгөөжийг илүү олон хүнд түгээж, эрсдэлийг хамтын хүчээр даван туулахад нь туслах зорилгоор АМАР ДААТГАЛ-ын хамт олон ажиллаж байна.

“БИДЭНД ХАМТДАА ӨСӨЖ ХӨГЖИН УРАГШЛАХ УДААН ХУГАЦААНЫ ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА ЧУХАЛ БӨГӨӨД ХАРИЛЦАГЧИЙН ХҮЛЭЭЛГЭСЭН ИТГЭЛ ХАМГИЙН ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ”

Бидний ажилладаг арга

1. Эрсдэлийг тодорхойлох

Юуны өмнө даатгалын мэргэжилтнүүд танай байгууллагатай хамтран учирч болох эрсдэл, эрсдэлийн эх үүсвэрүүдийг бүрэн илрүүлдэг. Харилцагч өөрөө олж харж чадахгүй эрсдэлийг туршлагатай даатгалын ажилтан тодорхойлж чаддаг нь чухал ач холбогдолтой. Харилцагчийнхаа дотоод үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авдаг учир бид бизнесийн ёс зүйг эрхэмлэж, нууцлалын гэрээний дагуу мэдээллийг чандлан хадгалдаг.

2. Хэмжилт хийх

Илрүүлсэн эрсдэлүүдийн хэмжээг тодорхойлж, үнэлэхийн зэрэгцээ бид тэдгээрийг бууруулах шийдлийг харилцагч байгууллагатай хамтран боловсруулдаг. Оновчтой шийдэл боловсруулахын тулд тухайн салбарын талаар гүнзгий мэдлэгтэй байхыг шаарддаг. Иймээс л даатгалын мэргэжилтнүүдэд туршлага, нарийн мэргэшсэн чиглэл чухал байдаг.

3. Тайлагнах

Бид эрсдэлийн мэдээлэл, боловсруулсан шийдлүүдээ дэлгэрэнгүй тайлагнадаг. Ингэснээр танай байгууллагад учирч буй эрсдэлийн талаар бүрэн дүүрэн, бодит ойлголттой болно. Үүнээс гадна эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж буй ажилтнуудад зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх нь аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад чухал нөлөөтэй байдаг.

4. Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах

Бид тантай хамтран ажиллаж эрсдэлийг байж болох хамгийн бага хэмжээнд бууруулна. Аюулаас хамгаалах тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулах, ХАБ-ын дүрмийг шинэчлэх, аюулгүй байдлын сургалт зохион байгуулах, хүний нөөц, санхүүгийн бодлого, зохицуулалтаа өөрчлөх зэрэг төрөл бүрийн эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээ авах боломжтой.

5. Үлдсэн эрсдэлийн хэмжээг даатгах

Ийнхүү эрсдэлийг бууруулах боломжит бүхий л арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлсний дараа үлдэж буй эрсдэлд тохирсон даатгалын ашигтай нөхцөлийг Амар Даатгал санал болгоно. Ийнхүү бид даатгуулагч байгууллагын эрсдэлийг хамгийн оновчтой, үр өгөөжтэй байдлаар хамтран удирддаг.

Эхлэл, Инноваци болон Ирээдүй/хэтийн

Бидний үнэт зүйлс

Эрхэм зорилго

Мэргэжлийн ёс зүй, мэргэшсэн үйлчилгээ, тэргүүлэгч инновацыг нэвтрүүлэн эерэг, хялбар, оновчтой даатгалын үйлчилгээг хэрэглэгчиддээ хүргэж, эрсдэлээс хамгаалагдсан ирээдүйг цогцлоход хувь нэмрээ оруулан хамтдаа үнэт зүйл бүтээн хөгжих нь бидний эрхэм зорилго.

Алсын хараа

Хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлийг сахин хамгаалж, хүн төвтэй, мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэсэн олон улсын даатгалын байгууллага болно.

Үнэт зүйлс

Нэгдэл

Аливаа байгууллага, хувь хүний эрсдэл нь даатгуулсан өдрөөсөө эхлэн зөвхөн даатгуулагчид бус Амар даатгал, түүний бүх харилцагчид хамааралтай болдог. Нэг нэгнээ эрсдлээс хамгаалахаар нэгдсэн энэ нэгдэл нь бидний хамгийн чухал үнэт зүйл.

Итгэл

Ирээдүйд тохиолдох эрсдэлээс хамгаална хэмээн бидэнд хүлээлгэсэн даатгуулагчдын итгэл, хариуцлага бол даатгалын компани оршин тогтнох үндэс.

Хамтын ажиллагаа

Бид зөвхөн эрсдэл учирсан хойно нөхөн төлбөр олгох бус, даатгуулагчиддаа хамгийн үр ашигтай даатгалын хувилбарыг сонгож, эрсдэлээ зөв удирдахад нь байнга дэмжлэг үзүүлэх хамтрагч, зөвлөгч нь байна

Инноваци

Бид илүү үр өгөөж, эерэг өөрчлөлт авчрах технологийн дэвшил, шинэлэг шийдлүүдийг үргэлж эрэлхийлж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэнэ

Тогтвортой хөгжил

Бид ойрын ашгаас илүү урт хугацаанд хамтын хөгжил дэвшлийг эрхэмлэн ажиллана.